ΟΜΑΔΕΣ  Α' - Β' - Γ' κατ. ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΟΜΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ