Φωτοβολταϊκά στοιχεία για συστήματα συνδεδεμένα στο δίκτυο
 

Conergy C 175M

Το υψηλής απόδοσης Φ/Β στοιχείο Conergy C 175M με μονοκρυσταλλικές κυψέλες εντυπωσιάζει με τις υψηλές επιδόσεις και την άνω του μέσου όρου απόδοσή του. Όλα τα συστατικά στοιχεία του είναι απόλυτα εναρμονισμένα μεταξύ τους. Η συσκευή σύνδεσης είναι χυτευμένη και εγγυάται μια πολύ καλή απαγωγή της θερμότητας, που παράγεται, μέσω των παρακαμπτηρίων διόδων σε μερική σκιά.
 

Conergy C 160P

Το δοκιμασμένο Φ/Β στοιχείο Conergy C 160P τυγχάνει εδώ και χρόνια υψηλής ζήτησης χάρη στην εξαιρετική επεξεργασία του. Το χαρακτηρίζουν τα ιδιαίτερα υψηλά ποιοτικά πρότυπα και οι υψηλές αποδόσεις του σε περιορισμένη ηλιοφάνεια. Χρησιμοποιείται συχνά σε εγκαταστάσεις πολλών μεγαβάτ. Συγκρίσεις με παρόμοια στοιχεία το ξεχώρισαν για την υψηλή απόδοσή του σε ελάχιστη ηλιοφάνεια.
** Μόνο για χρήση στο διασυνδεδεμένο δίκτυο ή με ρυθμιστές φόρτισης MPPT!
 

Conergy A 165P

Το νέο Φ/Β στοιχείο Conergy A 165P αποτελεί το κορυφαίο προϊόν της εταιρείας μας τόσο από πλευράς τιμής όσο και απόδοσης. Κατόπιν απαιτήσεως του πελάτη, το στοιχείο αυτό παραδίδεται με διακύμανση απόδοσης +/- 0%. Ο πελάτης πληρώνει μόνο για την πραγματική απόδοση με βάση την Flash-αναφορά του κατασκευαστή.

 

Conergy C 123P

Το εύχρηστο, λόγω μεγέθους, στοιχείο C 123P ενδείκνυται εξαιρετικά για χρήση σε αυτόνομες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις: είναι ιδανικό για τη φόρτιση συσσωρευτών αλλά και για άμεση χρήση.
 

Sharp NT-R5E3E (175 Wp)

Το υψηλής απόδοσης Φ/Β στοιχείο Sharp NT-R5E3E (175 Wp) με μονοκρυσταλλικές κυψέλες εντυπωσιάζει με τις υψηλές επιδόσεις και την άνω του μέσου όρου απόδοσή του. Όλα τα συστατικά στοιχεία του είναι απόλυτα εναρμονισμένα μεταξύ τους. Η συσκευή σύνδεσης είναι χυτευμένη και εγγυάται μια πολύ καλή απαγωγή της θερμότητας, που παράγεται, μέσω των παρακαμπτηρίων διόδων σε μερική σκιά
.

 

Sharp NE-Q5E2E (165Wp)

Το δοκιμασμένο Φ/Β στοιχείο Sharp NE-Q5E2E (165 Wp) τυγχάνει εδώ και χρόνια υψηλής ζήτησης χάρη στην εξαιρετική επεξεργασία του. Το χαρακτηρίζουν τα ιδιαίτερα υψηλά ποιοτικά πρότυπα και οι υψηλές αποδόσεις του σε περιορισμένη ηλιοφάνεια. Χρησιμοποιείται συχνά σε εγκαταστάσεις πολλών μεγαβάτ. Συγκρίσεις με παρόμοια στοιχεία το ξεχώρισαν για την υψηλή απόδοσή του σε ελάχιστη ηλιοφάνεια.
.

 

Sharp ND-Q0E3E (160Wp)

Το δοκιμασμένο Φ/Β στοιχείο Sharp ND-Q0E3E (160 Wp) τυγχάνει εδώ και χρόνια υψηλής ζήτησης χάρη στην εξαιρετική επεξεργασία του. Το χαρακτηρίζουν τα ιδιαίτερα υψηλά ποιοτικά πρότυπα και οι υψηλές αποδόσεις του σε περιορισμένη ηλιοφάνεια. Χρησιμοποιείται συχνά σε εγκαταστάσεις πολλών μεγαβάτ. Συγκρίσεις με παρόμοια στοιχεία το ξεχώρισαν για την υψηλή απόδοσή του σε ελάχιστη ηλιοφάνεια.
.

 

Sharp ND-L3E6E (123 Wp)

Το εύχρηστο, λόγω μεγέθους, στοιχείο Sharp ND-L3E6E (123 Wp) ενδείκνυται εξαιρετικά για χρήση σε αυτόνομες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις: είναι ιδανικό για τη φόρτιση συσσωρευτών αλλά και για για συστήματα συνδεδεμένα στο δίκτυο. .