ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
                                                                                                                                 Κων/νος Ιππ. Κωστάκης
   SAE - Society of Automotive Engineers
  Η προδιαγραφή SAE χρησιμοποιεί δύο συστήματα ταξινόμησης των λιπαντικών με βάση την ρευστότητα, το ένα αφορά τα λιπαντικά κινητήρων και το άλλο τα λιπαντικά των κιβωτίων  μετάδοσης. Και τα δύο συστήματα ταξινομούν τα λιπαντικά με βάση την χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία (χαμηλή με το γράμμα W = winter -- χειμώνας και υψηλή με βάση τους 100 βαθμούς C.)
  Τα λιπαντικά που ονομάζονται MULTIGRADE είναι ταξινομιμένα με βάση την χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία, εγγυώνται δε σταθερή  απόδοση ρευστότητας σε ευρύτατο φάσμα  θερμοκρασιών.
    Η προδιαγραφή SAE δεν ισχύει στα λιπαντικά των δίχρονων κινητήρων.
    API - American Petroleum Institute
  1. Κινητήρες Τετράχρονοι. Το ΑΡΙ Engine Service Classification χωρίζεται σε δύο κατηγορίες  : στην  S (Service Station) για βενζινοκινητήρες και C (Commercial) για πετρελαιοκινητήρες και βιομηχανικούς κινητήρες.
       Αυτά συνοδεύονται από ένα γράμμα του αλφαβήτου. Ξεκινώντας από το Α όσο πιο υψηλά ευρίσκεται το γράμμα (π.χ. J) τόσο πιο πολλές δυνατότητες έχει το λιπαντικό.
  2. Κιβώτια ταχυτήτων. Αυτά χαρακτηρίζονται από τα γράμματα GL (Gear Lubricant) τα οποία συνοδεύονται από ένα αυξανόμενο αριθμό  που αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό ποιότητας.
  Tα GL-3  & GL-4 συνήθως έχουν αντιτριβικά πρόσθετα ενώ τα GL-5 έχουν επιπλέον συστατικά EP = Extra Pressure.
   ACEA  -  Association des Constructeurs Europeens d' Automobiles
  Στους ευρωπαϊκούς κινητήρες, οι συνθήκες κίνησης στους δρόμους και τα όρια ταχύτητας είναι διαφορετικά από τους  αμερικάνικους .  Ετσι ενώ υπάρχει η προδιαγραφή ΑΡΙ , οι ευρωπαίοι κατασκευαστές πρώτα με την προδιαγραφή CCMC (Comite' des Costructeurs du Marche' Commun) »και με την μετέπειτα  ACEA εξέλιξαν μια σειρά συντελεστών βασισμένους πάνω στους ευρωπαϊκούς κινητήρες.
  Η ΑCEA βασίζεται σε τρείς κατηγορίες:
 -- Βενζινοκινητήρες  (Α)
 -- Πετρελαιοκινητήρες & Βιομηχανικοί κινητήρες  (Β)
 -- Βαρέα οχήματα (Ε)
   NLGI  -  National Lubricating Grease Institute
  To NLGI είναι η προδιαγραφή που καθορίζει την ποιότητα και συνεκτικότητα στα γράσσα. Αυτή ακολουθείται από ένα αριθμό ο οποίος προσδιορίζει την "σκληρότητα" του γράσσου. Εκτός από την προδιαγραφή αυτή είναι σημαντικό ο χρήστης να ελέγχει και την θερμοκρασία σταγονοποίησης.
  DOT  -  Department of Transportation
  Η συγκεκριμμένη προδιαγραφή αφορά τα υγρά φρένων.  Οι υπάρχουσες κατηγορίες είναι DOT-3 , DOT-4 , DOT-5. Αυτή με μεγαλύτερο αριθμό έχει υψηλότερο σημείο βρασμού.
   JASO  -  Japanese Automotive Standardizing Organization
  To 1993 επεβλήθησαν οι νέες προδιαγραφές JASO  FA, FB, FC (με ποιοτική σειρά) για δίχρονους κινητήρες. Οι προδιαγραφές είναι βασισμένες πάνω στους κινητήρες HONDA DIO AF27 και SUZUKI SX800R (ρύπανση στον κινητήτα και εξάτμιση).
  Μετά τις επιτυχίες αυτής της προδιαγραφής στα λιπαντικά των δίχρονων κινητήρων , δημιουργήθηκε ανάλογη και για τους τετράχρονους με χαρακτηριστικά ΜΑ, ΜΒ.
  Αυτές συμφωνούς με αυτές των ΑΡΙ και ACEA με μόνη διαφορά στα αντιτριβικά πρόσθετα για την σωστή συμπεριφορά των εμβαπτιζόμενων συμπλεκτών.