Ρυθμιστές Φόρτισης

 

Ρυθμιστές φόρτισης - Conergy SCC eco

Οι ρυθμιστές φόρτισης της σειράς παραγωγής Conergy SCC eco είναι η ιδανική λύση για συμπαγή αυτάρκη συστήματα ηλιακής ενέργειας. Πυρήνας των ρυθμιστών φορτισης Conergy SCC eco είναι ένας μικροεπε-εργαστής, ο οποίος ελέγχει εκτος απο την ιδανική ρύθμιση της φορτισης και οολες τις λειτουργίες ασφαλείας και ενημέρωσης. Ξεχωριστές φωτοδίοδοι απεικονίζουν για παράδειγμα ακριβώς την κατάσταση φορτισης του συσσωρευτή. Ο χρήστης μπορεί έτσι να καθορίζει ανά πάσα στιγμή την τρέχουσα κατάσταση των συσσωρευτών της εγκατάστασής του. Με τη μέθοδο φορτισης 3 σταδίων (Boost, Equalise, Float) οι ρυθμιστές φορτισης Conergy SCC eco είναι σε θέση να φορτίζουν με ιδανικο τρόπο συσσωρευτές μολύβδου ανοιχτού και κλειστού τύπου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσσωρευτές υγρών και ζελέ.Για να μεγιστοποιηθεί περισσοτερο η διάρκεια 6ωής του συσσωρευτή, οι ρυθμιστές φορτισης διαθέτουν ενσωματωμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Διαθέτουν επίσης ηχητικές προειδοποιήσεις για την προστασία του συσσωρευτή. Το περίβλημα μπορεί να τοποθετηθεί και σε τοίχο αλλά και σε κανονικοποιημένη ράγα.
 

Ρυθμιστές φόρτισης - Conergy SCC vision

O ρυθμιστής φόρτισης Conergy SCC vision προσφέρει
άνεση, ασφάλεια και την πλήρη ευελιξία για μια ανεξάρτητη
τροφοδοσία ενέργειας.
 

Ρυθμιστές φόρτισης - σειράς CML

Οι ρυθμιστές φόρτισης CML εξασφαλίζουν μια εξαιρετική φόρτιση συσσωρευτών, ενώ παράλληλα διακρίνονται για την ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμα και υπό δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος. Τρεις ξεχωριστές ενδείξεις LED ενημερώνουν για την κατάσταση της φόρτισης, ενώ υπάρχει και ακουστική προειδοποίηση για την διακοπή του φορτίου, προκειμένου να προστατευτεί ο συσσωρευτής. Προσοχή στην επιλογή διατομής των καλωδίων στο CR20 και CR30. Η πτώση τάσης δεν θα πρέπει ξεπερνά τα 0.5V ανά φορτίο και τα 0.3V ανά συσσωρευτή. Η τριφασική ρύθμιση της φόρτισης (φόρτιση, διατήρηση, εξίσωση) εγγυάται μια άριστη διαχείριση του συσσωρευτή.
 

Ρυθμιστές φόρτισης - σειράς CX  


Ρυθμιστές φόρτισης - σειράς PL

Ο ρυθμιστής λειτουργεί εσωτερικά ως ρυθμιστής φόρτισης σειράς και εξωτερικά ως ρυθμιστής τεχνολογίας «Shunt», ενώ παράλληλα μπορεί να ελέγξει ηλεκτρογεννήτριες ή να φορτίσει έναν δευτερεύοντα συσσωρευτή. Με αυτόν τον ρυθμιστή ούτε η ρύθμιση ανεμοστροβίλων και μικροϋδροστροβίλων ακόμα και σε υβριδικά συστήματα δεν αποτελεί πρόβλημα. Για μια άριστη διαχείριση συσσωρευτών παρέχονται τέσσερα αμπερόμετρα (2 εσωτερικά, 2 εξωτερικά). Ο ρυθμιστής διαθέτει μια ενσωματωμένη SPS (ελεύθερα προγραμματιζόμενη ρύθμιση λειτουργίας) και μπορεί να προγραμματιστεί για μια σειρά λειτουργιών ένδειξης, προειδοποίησης και ασφαλείας. Για επαγγελματική χρήση, αυτόματη ρύθμιση της ονομαστικής τάσης. Ενσωματωμένος ημερολογιακός καταγραφέας δεδομένων για 30 ημέρες, όπως χρονοδιακόπτης και Event-Controller (προϋποθέσεις έναρξης και παύσης). Ρυθμιστής τεσσάρων φάσεων (νυκτός, φόρτιση, PWM, διατήρηση, εξίσωση). Λεπτομερή σχήματα κατ’ απαίτηση.
 

Ρυθμιστές φόρτισης - σειράς C

Οι ρυθμιστές φόρτισης Xantrex μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματικές χρήσεις σε ένα σκληρό ηλεκτρικό περιβάλλον. Πρόκειται για μια συμπαγή και πολύ ανθεκτική έκδοση.
Ρυθμιστής φόρτισης τριών φάσεων. Προστασία βαθιάς εκφόρτισης με προειδοποίηση, προστασία υπερφόρτισης. Ρυθμιζόμενος για διάφορους τύπους συσσωρευτών. Ασφάλεια πολικότητας και βραχυκυκλώματος. Οι ρυθμιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως προστασία από βαθιά εκφόρτιση είτε ως ρυθμιστές φόρτισης. Και οι δύο λειτουργίες απαιτούν 2 ρυθμιστές. Οι πολλές και απλά προγραμματιζόμενες επιλογές καθιστούν το ρυθμιστή αυτό «πολυτάλαντο» για μεγάλες εγκαταστάσεις.