ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ Οι λειτουργοί και φίλοι του Κώδικος της Ελληνικής Γλώσσης συνεβρίσκονται ανά τακτά διαστήματα είτε κατά την διάρκεια σεμιναρίων είτε κατά την διάρκεια εκδρομών.


NΑΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΝΑΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
ΝΑΟΣ
ΑΤΤΑΒΥΡΙΟΥ
ΔΙΟΣ
ΝΑΟΣ
ΑΤΤΑΒΥΡΙΟΥ
ΔΙΟΣ