Ή εταιρεία μας διακινεί από τό 1994 αποκλειστικώς διά τήν Δωδεκάνησον τά προϊόντα τής διεθνούς φήμης πετρελαιοειδών, εταιρείας  AGIP Petroli S.p.A, τά οποία εισάγει συσκευασμένα από τήν Ιταλία ό αποκλειστικός αντιπρόσωπος  Ελλάδος   Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ  Α.Ε.Ε.Ε.
  Ή AGIP είναι μία από τίς 10 μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαιοειδών στόν πλανήτη μέ διϋλιστήρια καυσίμων καί λιπαντικών στήν Ευρώπη, Ασία, Β & Ν Αμερική καί Αφρική.
 Αυτό πού κάνει ξεχωριστή τήν AGIP είναι ο ποιοτικός έλεγχος τών προϊόντων της όπου αυτά καί άν παράγονται, οι επαναστατικές λύσεις στό χώρο τών λιπαντικών καί καυσίμων πού τήν καθιστούν ιδιαίτερα αγαπητή στό καταναλωτικό κοινό. Είναι ή πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία πού παρήγαγε τήν δεκαετία τού '60 συνθετικό λιπαντικό (Sint 2000), ή πρώτη πού παρήγαγε λιπαντικά WIV LONG LIFE τό 2000  αλλά καί ή πρώτη παγκοσμίως τό 2000 πού συσκεύασε τά λιπαντικά της σέ δοχεία pet γιά προστασία πρός τό περιβάλλον.
ΝΕO AGIP
COMMON RAIL
 Ρόδος - 7ον χλμ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ  - Τηλ. 22410-77604  Fax. 22410-23080
Email: kosthell@otenet.gr

IΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ONLINE
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

επιστροφή